NCBIR: SZYBKA ŚCIEŻKA - PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW

Badania przemysłowe oraz rozwojowe obecnie są bardzo mocno wspierane. W ramach nowego działania ma być prowadzona aktywność, która prowadzić będzie do nieco większej innowacyjności przedsiębiorstw. Dzięki temu będzie można wykorzystywać działania badawcze i rozwojowe w ramach prowadzonej działalności. To jak się wydaje kontynuacja programu, który był określany jako innowacyjna gospodarka.

W naszym kraju NCBR to pierwsza taka instytucja, która opiera działania o rynkowy system wsparcia, który ma zmniejszać formalności do minimum. Chodzi o to, by skracać w miarę możliwości czas oczekiwania na decyzję po składaniu dokumentów. W sumie udało się szybko przeprowadzić pierwsze projekty i mamy już około 115 dofinansowań dla projektów z zakresu wysokich technologii. Jeśli chodzi o adresatów takich konkursów to wydaje się, że są one przede wszystkim prowadzone pod kątem małych i średnich firm. Będzie można starać się o dofinansowanie do tych projektów, które odnosić się będą do badań przemysłowych oraz prac rozwojowych nad różnymi rozwiązaniami związanymi z nowymi technologiami i produktami, które służyć mają stałemu rozwojowi działalności. Wzmacnia się również konkurencyjność podmiotów.

W ramach nowej perspektywy pojawia się alokacja, która będzie sięgać około dwóch miliardów Euro. NCBR planuje uruchomienie w ramach tych środków specjalnych konkursów, które będą dopasowywane do konkretnych przedsiębiorców jak i też do nowych start – upów. Kwota taka będzie przeznaczona na dofinansowanie w następującej sekwencji. Adresatami konkursów w ramach szybkiej ścieżki są te firmy, które spełniają kryteria dla małych i średnich firm. Można ubiegać się o dofinansowanie do projektów, które odnoszą się do badań przemysłowych oraz prac rozwojowych nad wszelkimi rozwiązaniami technologicznymi i produktami, które mają służyć stałemu rozwojowi prowadzonej działalności.

Wzmacnia się również konkurencyjność tych podmiotów: 1600 000 000 zł w tym: dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 140 000 000 zł; dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 1 460 000 000 zł. Poziom wsparcia jest naprawdę wysoki, ale należy zaznaczyć, że minimalne koszty kwalifikowane jakie będzie trzeba wykazywać to aż dwa miliony złotych. Dlatego projekt jaki będzie realizowany powinien mieć naprawdę poważny charakter. Ten program będzie przygotowywany więc dla tych firm, które mają duży potencjał inwestycyjny. Maksymalne dofinansowanie będzie nawet sięgać około 20 milionów złotych, a więc jak widać chodzi o takie projekty, które będą miały naprawdę duży charakter.