Dotacje dla eksporterów Go To Brand

Mamy już informację o tym, że niedługo ruszać będą nowe dotacje eksportowe w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój w nowej unijnej perspektywie.

Pojawił się termin, w którym będzie ruszał program, który da nam możliwość aplikowania o dotację dla eksporterów Go To Brand. Jest to oczywiście ciekawe rozwiązanie, dzięki któremu będzie można nieco wesprzeć nasz krajowy eksport, gdyż dotacje unijne będą dla tych firm, które decydować się będą na obecność na rynkach zagranicznych w oparciu o branżowe programy związane z promocją.

Co można dofinansować. Obecnie będzie można aplikować o wsparcie w przypadku firmy, która będzie realizować działania rozwijane przez branżowe programy promocyjne. Działania takie są realizowane w ramach dwóch podstawowych celów. Promocja polskiej marki produktowej albo też promocja dla naszej gospodarki. Wykaz branż, które liczyć mogą na taką dotację będzie jednak mniejsza niż wcześniej zakładano. Dotacje będą dla takich branż jak: usługi prozdrowotne, kosmetyki, meble, IT/ICT,  jachty łodzie,  sprzęt medyczny, polskie specjały żywnościowe. Jeśli firma chce starać się o dofinansowanie musi dopasować się do konkretnej branży.

Należy nadmienić, że są konkretne rozwiązania, w ramach których o to finansowe wsparcie będzie można się ubiegać. Dotacje eksportowe w ramach tego naboru, który będzie się rozpoczynał będzie można uzyskiwać w momencie, gdy korzystać się będzie z pomocy de minimis, w zakresie kosztów związanych z projektem oraz gdy będzie się korzystać również z pomocy publicznej, która związana będzie z pokryciem kosztów budowy i obsługi stanowisk wystawowych. Można także o tym myśleć, gdy wykorzystuje się obie formy wsparcia równocześnie.

Dotacje dla eksporterów Go To Brand to propozycja, która będzie dobra dla tych wszystkich osób, które chcą dla siebie szukać wsparcia odnoszącego się do własnej działalności. Nie jest to jednak związane z rynkiem zagranicznym, ale będzie odnosić się ogólnie do naszej krajowej gospodarki. Dlatego właśnie założenie jest tutaj takie, że promowane będą przede wszystkim nasze polskie marki produktowe, co ma istotne znaczenie dla tych wszystkich firm, które chcą o takim wsparciu myśleć.