Efektywność energetyczna

Nowa ustawa jaka nie tak dawno się pojawiła ma sprawić, że polska efektywność energetyczna zacznie rosnąć. Ustawa, która została przygotowana to nowe ramy prawne, dzięki którym będzie można mówić o wyższej efektywności energetycznej gospodarki odpowiednio do tego co będzie nam narzucane przez Parlament Europejski oraz Radę Europejską.

Projekt, który jest przygotowywany ma nam zagwarantować, że pojawiają się dla naszego kraju nowe rozwiązania. Między innymi ma dojść do tego, że będzie można mówić o większej efektywności energetycznej i tym samym będzie można również oczekiwać, że lepsze oszczędzanie energii w kraju. Dąży się obecnie do uzyskania tego typu oszczędności i wprowadza się audyty. To co obecnie jest przygotowywane to między innymi przygotowywanie świadectw efektywności energetycznej.

W uzasadnieniu projektu przygotowywanego pod kątem nowej ustawy dostaliśmy informację o tym, że są białe certyfikaty, ale ocenia się je póki co jako rozwiązanie, które dobrze się sprawdza i dlatego wprowadzanie zmian nie ma tutaj większego sensu. Jeśli firma prowadzi jakieś działania, które mają zagwarantować oszczędzanie energii oczekiwać można, że takim rozwiązaniem będzie między innymi uzyskiwanie białego certyfikatu. Wszystkie podmioty, które zostaną zobowiązane przez nową ustawę mają przede wszystkim doprowadzić do tego, że pojawi się większa efektywność energetyczna u końcowego odbiorcy. W związku z tym uda się uzyskać pewne oszczędności, co także wiąże się z różnorakimi audytami, które są prowadzone w tego typu miejscach.

Tego typu rozwiązanie, które ma ocenić jak wyglądać będą ustawy i czy rzeczywiście realizowane będą dane przepisy. Jeśli chodzi o energetyczną politykę w naszym kraju to wprowadza się obecnie takie rozwiązania, dzięki którym będzie można otrzymywać zrównoważoną politykę energetyczną w kraju. W wielu krajach pojawiają się takie rozwiązania, które gwarantują bezpieczeństwo energetyczne w kraju. To istotna kwestia, na którą oczywiście należy zwrócić uwagę, gdy jest przygotowywana nowa ustawa. Polska ma również w ramach nowej ustawy wprowadzić rozwiązania, które sprawią, że zmniejszy się dystans między nami a innymi krajami UE, gdy chodzi o efektywność energetyczną w kraju, dzięki czemu będziemy zdecydowanie bardziej konkurencyjni.