Programy krajowe

Kilka słów o konkursie Demonstrator

14 czerwca 2016

Do rozdysponowania wśród zdecydowanych przystąpić do konkursu firm jest pół miliarda złotych. Celem konkursu jest wyłonienie innowacyjnych...

NCBIR: SZYBKA ŚCIEŻKA - PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW

3 czerwca 2016

Badania przemysłowe oraz rozwojowe obecnie są bardzo mocno wspierane. W ramach nowego działania ma być prowadzona aktywność, która prowadzić...