Kilka słów o konkursie Demonstrator

Do rozdysponowania wśród zdecydowanych przystąpić do konkursu firm jest pół miliarda złotych. Celem konkursu jest wyłonienie innowacyjnych projektów o charakterze rozwojowym i badawczym. Zwycięskie projekty zostaną dofinansowane.

Na ocenę złożonych wniosków komisja konkursowa ma trzy miesiące. Proces oceny przebiegnie więc wyjątkowo szybko. Jest to jeden z atutów przemawiających za przystąpieniem do konkursu. Przy ocenie projektów decydującym czynnikiem będzie jego innowacyjność. Dodatkowo oceniony zostanie zespół, który ma zająć się jego realizacją. Zostaną wzięte pod uwagę takie elementy jak: opłacalność projektu, własność intelektualna i jego wyniki. Na chwilę obecną Demonstrator ma charakter pilotażowy. Dotyczy rozwoju i badań.

W konkursie mogą wziąć udział firmy, których rozwój technologiczny już stoi na bardzo wysokim poziomie. Środki z konkursu mogą zostać przeznaczone wyłącznie na dalszy rozwój techniczny. Konkurs jest adresowany do dużych firm, które zamierzają wdrożyć duże programy. Wiąże się to z dużymi pieniędzmi, które uczestnicząca w Demonstratorze firma może uzyskać. Założeniem konkursu jest przeznaczenie na projekt przynajmniej pięciu milionów złotych. Wyjątkowo innowacyjne projekty mogą jednak zyskać znacznie większe kwoty, maksymalnie może to być aż dwadzieścia milionów.

Niedawno został zakończony jeden z pierwszych konkursów. Ze wsparcia skorzystało dwadzieścia firm. W sumie wszystkie projekty zostały zasilone kwotą dwustu osiemdziesięciu milionów złotych. Już ta kwota mówi nam, że koszty są bardzo wysokie, stąd mogą w nich brać udział tylko przedsięwzięcia na dużą skalę. Aby więc mieć szansę na uzyskanie dotacji, firma musi rzeczywiście stać na bardzo wysokim poziomie technologicznym.

Dlaczego warto wziąć udział w Demonstratorze? Badania i rozwój pochłaniają bardzo duże kwoty. Rzadko, którą firmę stać na wyłożenie na nie własnych środków, stąd decydują się one na poszukiwanie innych form finansowania. Demonstrator jest szansą dla mniejszych firm na uzyskanie pomocy finansowej i jednocześnie szansą na ich rozwój. To koronny argument przemawiający za udziałem w konkursie.