Kwestia efektywności energetycznej w ujęciu strategicznym

Jednym z ważnych pól działania całej Unii Europejskiej jest dbałość efektywność energetyczną. W związku z zainicjowaniem nowej strategii energetycznej przez Komisję Europejską w lutym 2015 roku, rozpoczęła się inicjatywa kontroli i przeglądu przepisów w państwach członkowskich Unii Europejskiej odnośnie odpowiedniego etykietowania elektrycznego. Jest to początek potencjalnie wielkich zmian w całej Wspólnocie Europejskiej.

Jak w większości tego typu projektów, planowane zmiany w pierwszej kolejności będą prowadziły do stworzenia spójności w polityce energetycznej, dzięki czemu konsument będzie miał większą możliwość dokonywania świadomego wyboru. Ogromne znaczenie ma tutaj także promowanie zasad zachowania racjonalnej efektywności energetycznej we wszystkich krajach, co oznacza po prostu minimalizację wykorzystania energii elektrycznej. Pierwszym krokiem ma być ujednolicenie oznaczeń odnośnie konsumpcji energii przez urządzenia. Obecnie stosuje się tutaj kilka skal, m.in. skalę od G do A oraz od D do A+++.

W założeniach Komisji Europejskiej wszyscy producenci i sprzedawcy detaliczni mieliby oznaczać oferowane przez siebie produkty energooszczędne etykietami w skali od G do A, które są już w dużej mierze znane konsumentom. Chodzi o uniemożliwienie wprowadzania klientów w błąd odnośnie energooszczędności kupowanych sprzętów. Według opinii komisji Europejskiej istotnym krokiem będzie wprowadzenie ponadto specjalnej centralnej bazy wszystkich produktów energooszczędnych wprowadzanych do obrotu. Jest ona kolejnym elementem wspierającym konsumenta w dokonywaniu wyboru, a także pomaga organom rządowym w nadzorze nad rynkiem i tym samym wspiera jego rozwój.

Działania na rzecz świadomości oraz efektywności energetycznej są skierowane na długofalowy cel uniezależnienia się od dostawców energii z zewnątrz, co ma być uzyskane w dużej mierze poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Na dzisiaj ponad połowa energii wykorzystywanej przez Wspólnotę pochodzi ze źródeł zewnętrznych, co w oczywisty sposób jest zjawiskiem niepożądanym. Każda poprawa efektywności energetycznej jest korzyścią dla całej Unii. Nie można naturalnie zapominać także o tym, że efektywność energetyczna ma bezpośrednie przełożenie na politykę klimatyczno-energetyczną, której ramy zostały ustalone na szczycie przywódców Unii Europejskiej w minionym roku. Planowane jest zwiększenie wysiłków w zakresie ochrony klimatu, w tym zwłaszcza strat energetycznych rozumianych jako ciepła uwalniającego się do atmosfery.