Projekt RESTART w ramach Przemysłu 4.0

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat nastąpiło wiele zmian w sposobie życia, komunikacji i funkcjonowania ludzi. Z wielu z tych zmian nie zdajemy sobie sprawy, dopóki nie włączymy ich do naszego stylu życia, podczas gdy inne stanowią jego nieodłączną część, o czym nie wiemy. Na przykład termin Przemysł 4.0 brzmi jak coś odległego w przyszłości, co jeszcze przez jakiś czas nie będzie częścią codziennego życia, prawda? Jednak Przemysł 4.0 już się rozwija, a jego oznaki można dostrzec wszędzie wokół nas. Mówiąc najprościej, odnosi się on do ogólnej automatyzacji procesów i sposobu, w jaki komputery są połączone ze sobą, tworząc w ten sposób "inteligentne" systemy. Nie trzeba dodawać, że wciąż pozostaje wiele do zrobienia, aby w pełni osiągnąć założenia Przemysłu 4.0, niemniej jednak niektóre z bardziej zaawansowanych technologicznie krajów już teraz silnie zaznaczają swoją obecność w zakresie związanych z nim inicjatyw.

Jak w przypadku wszystkiego, co nowe i innowacyjne, zmiany te muszą mieć solidne podstawy, aby mogły być później lepiej przyswojone, a jest to coś bezpośrednio związanego z kapitałem ludzkim i wymaganą wiedzą, która musi być stale aktualizowana. Dlatego też projekt "RESTART: Digital Training Toolbox to FosteR EU'S IndusTry 4.0 RevoluTion" ma na celu wprowadzenie systemów kształcenia i szkolenia zgodnych z nowymi potrzebami sektora przemysłowego, aby przekwalifikować i uaktualnić wszystkich zainteresowanych.

W ramach tego projektu Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (iED) uczestniczył w spotkaniu inauguracyjnym w Bugibba na Malcie, które odbyło się14 i15 listopada, aby partnerzy mogli przygotować się do realizacji projektu. Partnerzy projektu, wśród których są także partnerzy z Hiszpanii (Teneryfa i Kraj Basków), Włoch, Bułgarii, Szkocji i Malty, będą wspólnie pracować nad opracowaniem materiałów szkoleniowych, które będą miały na celu przekazanie wiedzy i umiejętności menedżerom, przedsiębiorcom i ogólnie pracownikom sektora przemysłowego, z uwzględnieniem nowych trendów w sektorze technologii informacyjno-komunikacyjnych i przemysłu oraz z wykorzystaniem certyfikatu ECVET.

Kolejne spotkanie w ramach projektu zaplanowano na marzec 2018 r. w Bilbao.