Raport z badań nad definicjami laboratoriów życia na wsi

" Ruch żywych laborator iów pojawia się na całym świecie jako metoda i narzędzia rozwoju ekonomicznego i społecznego w...

Projekt RESTART w ramach Przemysłu 4.0

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat nastąpiło wiele zmian w sposobie życia, komunikacji i funkcjonowania ludzi. Z wielu z tych zmian nie...

4 umiejętności ważne dla młodych przedsiębiorców

Można powiedzieć, że współczesny sektor biznesowy podlega ciągłym zmianom, staje się coraz bardziej złożony i wymagający. Jednocześnie...

Forum Rozwoju Sprzyjającego Włączeniu Społecznemu rozpoczyna działalność w celu promowania rozwoju i innowacji sprzyjających włączeniu...

Inclusive Growth Forum ("IGF") ogłosiło dziś powstanie swojej międzynarodowej organizacji non-profit oraz uruchomienie platformy internetowej na...

Kampania podnosząca świadomość: Zatrudnij mnie

Konferencja wymiany doświadczeń - "Zatrudnij mnie" odbędzie się w dniach 4-5 kwietnia 2017 r. w Diepenbeek, Belgia. Uczestnicy z 9 krajów UE...

Przedsiębiorstwo społeczne. Czy założenie takiego przedsiębiorstwa jest łatwe?

W dzisiejszych czasach wydaje się, że przedsiębiorczość społeczna jest nowym modelem biznesowym. Globalizacja, zmiany...

Dzień Wnioskodawców Programu Horyzont 2020 ICT 2016 odbędzie się w dniach 26-27 września 2016...

ICT ProposersDay 2016 odbędzie się w dniach 26-27 września 2016 r. w Bratysławie, na Słowacji, podczas Tygodnia Cyfrowego...

EQUALIZENT: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy

Organizacja ta wspiera osoby słabo słyszące lub niemówiące. Uczestnicy są zachęcani do aktywnego uczestnictwa w życiu...

Równość płci filarem współpracy eurośródziemnomorskiej

Równość płci ma kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru śródziemnomorskiego: w nowym programie szczególną uwagę...

Marki i nie tylko

8 marca 2022

Marka dla firmy jest jak reputacja dla osoby. Reputację zdobywa się, starając się dobrze wykonywać trudne rzeczy. ~Jeff Bezos Na dzisiejszym...

Od 2005 do 2020 roku: Podróż statku iED

28 lutego 2022

Wiele lat temu mały zespół innowatorów zdał sobie sprawę, że siła współpracy jest tym, co może poprowadzić świat. W czasach, gdy...

Zwiększanie przejrzystości i uznawalności umiejętności i kompetencji

25 lutego 2022

Kwestie edukacji i umiejętności zawodowych zajmują ważne miejsce w agendzie Unii Europejskiej. Dlatego też w europejskiej strategii Horyzont...

ROMA: Jakie są główne przeszkody i trudności w ich integracji w zakresie zatrudnienia i...

8 lutego 2022

Romowie są największą mniejszością etniczną w Europie. Obecnie szacuje się, że w całej Europie żyje ich 10-12 milionów, około 6 milionów...

O nowej demokracji - czyli jak spróbować wyjść z kultury kryzysu, Louis Navé i Antoine Ullestad

31 maja 2021

Streszczenie System demokratyczny naszych współczesnych społeczeństw został nadwerężony przez wielopostaciowy "kryzys", który z dnia na...

Grecki Sąd Najwyższy orzeka o uznaniu zagranicznego orzeczenia w sprawie przysposobienia - V...

31 maja 2021

Streszczenie: Grecki Sąd Najwyższy wydał interesujący wyrok dotyczący wpływu art. 8, 14 EKPCz i 1 Protokołu Dodatkowego do EKPCz na uznanie...

Trudności i wyzwania Europy społecznej, Stéphane de La Rosa

31 maja 2021

Brak Europy socjalnej czy trwałość powracającej krytyki Unii Europejskiej Istnieje uderzająca ciągłość w mówieniu o Europie socjalnej przy...