Wiedza z zakresu finansów i ekonomii dla firm rozpoczynających działalność i MŚP

Wiedza ofinansach i ekonomii jest ważna dla każdego człowieka. Wiedza o tym, jak dbać o swoją gospodarkę i jak oszczędzać...

Jak mogę się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej?

Każda osoba poszukująca nowej pracy powinna zdawać sobie sprawę, że dobre przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej to połowa drogi do sukcesu...

Inwentaryzacja obecnych struktur współpracy pomiędzy specjalistami WBL".

WBL w formalnym kształceniu i szkoleniu zawodowym jest pojęciem szerokim, różnie interpretowanym w różnych krajach i na różnych etapach...

Rozwijanie silnej siły roboczej w celu przezwyciężenia bezrobocia wśród młodzieży

Młodym ludziom bez formalnego wykształcenia, którzy pozostają bez pracy, niezwykle trudno jest znaleźć zatrudnienie. Jednak nawet bez...

Raport z badań nad definicjami laboratoriów życia na wsi

" Ruch żywych laborator iów pojawia się na całym świecie jako metoda i narzędzia rozwoju ekonomicznego i społecznego w skali lokalnej i...

Projekt RESTART w ramach Przemysłu 4.0

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat nastąpiło wiele zmian w sposobie życia, komunikacji i funkcjonowania ludzi. Z wielu z...

4 umiejętności ważne dla młodych przedsiębiorców

Można powiedzieć, że współczesny sektor biznesowy podlega ciągłym zmianom, staje się coraz bardziej złożony i...

Forum Rozwoju Sprzyjającego Włączeniu Społecznemu rozpoczyna działalność w celu promowania...

Inclusive Growth Forum ("IGF") ogłosiło dziś powstanie swojej międzynarodowej organizacji non-profit oraz uruchomienie...

Kampania podnosząca świadomość: Zatrudnij mnie

Konferencja wymiany doświadczeń - "Zatrudnij mnie" odbędzie się w dniach 4-5 kwietnia 2017 r. w Diepenbeek, Belgia...

Przedsiębiorstwo społeczne. Czy założenie takiego przedsiębiorstwa jest łatwe?

30 marca 2022

W dzisiejszych czasach wydaje się, że przedsiębiorczość społeczna jest nowym modelem biznesowym. Globalizacja, zmiany demograficzne, postęp...

Dzień Wnioskodawców Programu Horyzont 2020 ICT 2016 odbędzie się w dniach 26-27 września 2016...

20 marca 2022

ICT ProposersDay 2016 odbędzie się w dniach 26-27 września 2016 r. w Bratysławie, na Słowacji, podczas Tygodnia Cyfrowego. Z przyjemnością...

EQUALIZENT: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy

17 marca 2022

Organizacja ta wspiera osoby słabo słyszące lub niemówiące. Uczestnicy są zachęcani do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Innym...

Równość płci filarem współpracy eurośródziemnomorskiej

13 marca 2022

Równość płci ma kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru śródziemnomorskiego: w nowym programie szczególną uwagę poświęca się kwestii...

Marki i nie tylko

8 marca 2022

Marka dla firmy jest jak reputacja dla osoby. Reputację zdobywa się, starając się dobrze wykonywać trudne rzeczy. ~Jeff Bezos Na dzisiejszym...

Od 2005 do 2020 roku: Podróż statku iED

28 lutego 2022

Wiele lat temu mały zespół innowatorów zdał sobie sprawę, że siła współpracy jest tym, co może poprowadzić świat. W czasach, gdy...

Zwiększanie przejrzystości i uznawalności umiejętności i kompetencji

25 lutego 2022

Kwestie edukacji i umiejętności zawodowych zajmują ważne miejsce w agendzie Unii Europejskiej. Dlatego też w europejskiej strategii Horyzont...