Czy opracowanie pomysłu na badania w ramach projektów europejskich jest łatwe?

Projekty europejskie istnieją od bardzo dawna i będą istnieć jeszcze dłużej. Pomogły one w ewolucji europejskiego świata...

Rola badań naukowych w dziedzinie zdrowia w programie "Horyzont 2020

Istnieje wiele różnych powodów, dla których ktoś może chcieć być częścią dużych ram finansowych, takich jak Horyzont 2020. Zawsze...

Równość w nauce, technologii, inżynierii, sztuce i matematyce

Edukacja w zakresienauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki może prowadzić do wspaniałych karier zarówno dla mężczyzn, jak i...

Najlepsza gra fabularna

W dzisiejszych czasach młodzi ludzie bardzo często zmieniają zdanie. Ze względu na szybkie zmiany w dzisiejszym społeczeństwie, bardzo często...

Krótkoterminowe wspólne szkolenie pracowników na Malcie

We wrześniu 2018 r. aktywność grupy RESTART miała miejsce na Malcie, gdzie dla pracowników podmiotów uczestniczących w projekcie RESTART 4.0...

Pomysły na aranżację przestrzeni coworkingowej

Przestrzeń coworkingowa może być idealnym miejscem dla ludzi do pracy i rozwijania swoich biznesów, ale tylko dlatego, że...

Znaczenie umiejętności cyfrowych dla młodych ludzi w Europie

Nie ulega wątpliwości, że młodzi ludzie na całym świecie mają znacznie wyższy poziom wykształcenia w zakresie...

Produkcja tradycyjnych serów. Galotyri

Grecja to kraj, który jest znany z wielu różnych rzeczy. W sektorze kulinarnym greckie sery są uważane za jedne z...

Wiedza z zakresu finansów i ekonomii dla firm rozpoczynających działalność i MŚP

Wiedza ofinansach i ekonomii jest ważna dla każdego człowieka. Wiedza o tym, jak dbać o swoją gospodarkę i jak oszczędzać...

Jak mogę się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej?

23 maja 2022

Każda osoba poszukująca nowej pracy powinna zdawać sobie sprawę, że dobre przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej to połowa drogi do sukcesu...

Inwentaryzacja obecnych struktur współpracy pomiędzy specjalistami WBL".

19 maja 2022

WBL w formalnym kształceniu i szkoleniu zawodowym jest pojęciem szerokim, różnie interpretowanym w różnych krajach i na różnych etapach...

Rozwijanie silnej siły roboczej w celu przezwyciężenia bezrobocia wśród młodzieży

16 maja 2022

Młodym ludziom bez formalnego wykształcenia, którzy pozostają bez pracy, niezwykle trudno jest znaleźć zatrudnienie. Jednak nawet bez...

Raport z badań nad definicjami laboratoriów życia na wsi

4 maja 2022

" Ruch żywych laborator iów pojawia się na całym świecie jako metoda i narzędzia rozwoju ekonomicznego i społecznego w skali lokalnej i...

Projekt RESTART w ramach Przemysłu 4.0

3 maja 2022

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat nastąpiło wiele zmian w sposobie życia, komunikacji i funkcjonowania ludzi. Z wielu z tych zmian nie...

4 umiejętności ważne dla młodych przedsiębiorców

15 kwietnia 2022

Można powiedzieć, że współczesny sektor biznesowy podlega ciągłym zmianom, staje się coraz bardziej złożony i wymagający. Jednocześnie...

Forum Rozwoju Sprzyjającego Włączeniu Społecznemu rozpoczyna działalność w celu promowania...

9 kwietnia 2022

Inclusive Growth Forum ("IGF") ogłosiło dziś powstanie swojej międzynarodowej organizacji non-profit oraz uruchomienie platformy internetowej na...