Informacja prasowa dotycząca konferencji podsumowującej Projekt YES

Program szkoleniowy dla przedsiębiorców YES PACK, materiały edukacyjne i narzędzia zostały zaprezentowane 180...

I warsztaty regionalne w ramach projektu "Odkryj kompetencje, narzędzia dla Twojej przyszłości"

Pierwsze Warsztaty w ramach projektu Leonardo da Vinci: "Discovering Competencies - Tools for your future" zostały zmaterializowane w Atenach w...

Program ENI CBC MED

Jednym z najbardziej wpływowych programów europejskich, o znaczącym oddziaływaniu na społeczeństwo, jest program ENI CBC MED. Jest to...

Najsilniejsze projekty IED dotyczące ICT

Sektor TIK stanowi 4,8% gospodarki europejskiej. Generuje on 25% całkowitych wydatków przedsiębiorstw na badania i rozwój (B+R), a inwestycje w...

Czy opracowanie pomysłu na badania w ramach projektów europejskich jest łatwe?

Projekty europejskie istnieją od bardzo dawna i będą istnieć jeszcze dłużej. Pomogły one w ewolucji europejskiego świata, pomagają utrzymać...

Rola badań naukowych w dziedzinie zdrowia w programie "Horyzont 2020

Istnieje wiele różnych powodów, dla których ktoś może chcieć być częścią dużych ram finansowych, takich jak Horyzont...

Równość w nauce, technologii, inżynierii, sztuce i matematyce

Edukacja w zakresienauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki może prowadzić do wspaniałych karier zarówno dla...

Najlepsza gra fabularna

W dzisiejszych czasach młodzi ludzie bardzo często zmieniają zdanie. Ze względu na szybkie zmiany w dzisiejszym...

Krótkoterminowe wspólne szkolenie pracowników na Malcie

We wrześniu 2018 r. aktywność grupy RESTART miała miejsce na Malcie, gdzie dla pracowników podmiotów uczestniczących w...

Pomysły na aranżację przestrzeni coworkingowej

25 czerwca 2022

Przestrzeń coworkingowa może być idealnym miejscem dla ludzi do pracy i rozwijania swoich biznesów, ale tylko dlatego, że jest wyjątkowa, nie...

Znaczenie umiejętności cyfrowych dla młodych ludzi w Europie

17 czerwca 2022

Nie ulega wątpliwości, że młodzi ludzie na całym świecie mają znacznie wyższy poziom wykształcenia w zakresie umiejętności i kompetencji...

Produkcja tradycyjnych serów. Galotyri

30 maja 2022

Grecja to kraj, który jest znany z wielu różnych rzeczy. W sektorze kulinarnym greckie sery są uważane za jedne z najsłynniejszych serów na...

Wiedza z zakresu finansów i ekonomii dla firm rozpoczynających działalność i MŚP

30 maja 2022

Wiedza ofinansach i ekonomii jest ważna dla każdego człowieka. Wiedza o tym, jak dbać o swoją gospodarkę i jak oszczędzać pieniądze, aby...

Jak mogę się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej?

23 maja 2022

Każda osoba poszukująca nowej pracy powinna zdawać sobie sprawę, że dobre przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej to połowa drogi do sukcesu...

Inwentaryzacja obecnych struktur współpracy pomiędzy specjalistami WBL".

19 maja 2022

WBL w formalnym kształceniu i szkoleniu zawodowym jest pojęciem szerokim, różnie interpretowanym w różnych krajach i na różnych etapach...

Rozwijanie silnej siły roboczej w celu przezwyciężenia bezrobocia wśród młodzieży

16 maja 2022

Młodym ludziom bez formalnego wykształcenia, którzy pozostają bez pracy, niezwykle trudno jest znaleźć zatrudnienie. Jednak nawet bez...