Przedsiębiorstwo społeczne. Czy założenie takiego przedsiębiorstwa jest łatwe?

W dzisiejszych czasach wydaje się, że przedsiębiorczość społeczna jest nowym modelem biznesowym. Globalizacja, zmiany...

Dzień Wnioskodawców Programu Horyzont 2020 ICT 2016 odbędzie się w dniach 26-27 września 2016 r. w Bratysławie, Słowacja.

ICT ProposersDay 2016 odbędzie się w dniach 26-27 września 2016 r. w Bratysławie, na Słowacji, podczas Tygodnia Cyfrowego. Z przyjemnością...

EQUALIZENT: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy

Organizacja ta wspiera osoby słabo słyszące lub niemówiące. Uczestnicy są zachęcani do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Innym...

Równość płci filarem współpracy eurośródziemnomorskiej

Równość płci ma kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru śródziemnomorskiego: w nowym programie szczególną uwagę poświęca się kwestii...

Marki i nie tylko

Marka dla firmy jest jak reputacja dla osoby. Reputację zdobywa się, starając się dobrze wykonywać trudne rzeczy. ~Jeff Bezos Na dzisiejszym...

Od 2005 do 2020 roku: Podróż statku iED

Wiele lat temu mały zespół innowatorów zdał sobie sprawę, że siła współpracy jest tym, co może poprowadzić świat. W...

Zwiększanie przejrzystości i uznawalności umiejętności i kompetencji

Kwestie edukacji i umiejętności zawodowych zajmują ważne miejsce w agendzie Unii Europejskiej. Dlatego też w europejskiej...

ROMA: Jakie są główne przeszkody i trudności w ich integracji w zakresie zatrudnienia i...

Romowie są największą mniejszością etniczną w Europie. Obecnie szacuje się, że w całej Europie żyje ich 10-12 milionów...

O nowej demokracji - czyli jak spróbować wyjść z kultury kryzysu, Louis Navé i Antoine Ullestad

Streszczenie System demokratyczny naszych współczesnych społeczeństw został nadwerężony przez wielopostaciowy "kryzys"...

Grecki Sąd Najwyższy orzeka o uznaniu zagranicznego orzeczenia w sprawie przysposobienia - V...

31 maja 2021

Streszczenie: Grecki Sąd Najwyższy wydał interesujący wyrok dotyczący wpływu art. 8, 14 EKPCz i 1 Protokołu Dodatkowego do EKPCz na uznanie...

Trudności i wyzwania Europy społecznej, Stéphane de La Rosa

31 maja 2021

Brak Europy socjalnej czy trwałość powracającej krytyki Unii Europejskiej Istnieje uderzająca ciągłość w mówieniu o Europie socjalnej przy...

Swobodne wypowiedzi na temat uruchomienia procedury notyfikacyjnej w związku z Brexitem, Paul Daly

31 maja 2021

Można by pomyśleć, że ubiegłotygodniowe ręczne dostarczenie przez emisariusza brytyjskiej premier Theresy May przewodniczącemu Rady Unii...

60 lat po Traktacie Rzymskim, prawo europejskie nie zmieniło się

29 kwietnia 2021

Oświadczenie! "Po tych wszystkich latach, wiesz, że się nie zmieniłeś! » A gdyby to była prawda? Co by było, gdyby o Traktacie...

Europeizacja i internacjonalizacja prawa muzealnego - Editions Pedone

22 kwietnia 2021

Muzea nie działają w ściśle narodowych ramach. Ich publiczność jest międzynarodowa, ich dzieła krążą z jednego państwa do drugiego...

Traktat rzymski: 60 lat i cała jego nowoczesność

19 kwietnia 2021

Sześćdziesiąta rocznica podpisania traktatu rzymskiego jest okazją - tym gorszą, że Unia Europejska boryka się z wieloma kryzysami - do...

O prawdziwą politykę migracyjną UE

14 kwietnia 2021

Demokracja akceptuje, że jej obywatele niekoniecznie kierują się interesem ekonomicznym. Zaangażowanie w działalność stowarzyszeń, stan...