Europeizacja i internacjonalizacja prawa muzealnego - Editions Pedone

Muzea nie działają w ściśle narodowych ramach. Ich publiczność jest międzynarodowa, ich dzieła krążą z jednego państwa do drugiego, mnożą się transnarodowe relacje między muzeami, a rozwój instytucji nie jest już pojmowany wyłącznie na gruncie krajowym, jak pokazuje znamienny przykład zbliżającego się otwarcia Luwru w Abu Zabi. Te obserwacje skłoniły Uniwersytet Paris Ouest Nanterre La Défense, Uniwersytet w Nantes i Muzeum Luwru do zorganizowania 8 czerwca 2015 r. w Petit Palais międzynarodowego sympozjum na temat europeizacji i internacjonalizacji prawa muzealnego. Książka ta jest efektem spotkania dwóch światów: wydziałów prawa oraz muzealnictwa i sztuki. Przedstawia i analizuje standardy obowiązujące w europejskiej i międzynarodowej działalności muzeów, ich treść, stawkę i luki. Proponuje również refleksje na temat przyszłości tych instytucji w szerszym kontekście oraz rozwija kilka przykładów międzynarodowych działań prowadzonych przez muzea. W niniejszym tomie podjęto próbę odpowiedzi na pytania, jakie rodzi adaptacja muzeów do prawa międzynarodowego i europejskiego oraz uwzględnienie w tych przepisach nowych pól działania dla działalności muzealnej.

Budynek UE

Źródło: Europeizacja i internacjonalizacja prawa muzeów - Editions Pedone

Zobacz również http://salamandra.com.pl.