JAK ZDOBYĆ UNIJNE PIENIĄDZE NA ZAŁOŻENIE FIRMY? CZ II

​​Rekrutacja składa się najczęściej z dwóch etapów. Na początek musimy przygotowywać dokumenty zgłoszeniowe. Potem natomiast konieczna będzie jeszcze rozmowa kwalifikacyjna. Jeśli przejdziemy ją pozytywnie to następnie będzie można podpisywać umowę, w ramach której będziemy skierowani na szkolenia i spotkania o doradczym charakterze. Gdy chodzi o pomoc unijną to ma ona różne formy i może być także związana z zakładaniem własnej działalności gospodarczej. 

Jeśli chodzi o mikropożyczkę to można się starać o maksymalnie 50 tysięcy złotych na rozpoczęcie własnej działalności. Preferencyjny charakter takiej pożyczki zdecyduje o tym, że będziemy mieli niskie oprocentowanie i tym samym bez dodatkowych opłat uda nam się zawiesić spłatę. Natomiast dotacja to takie wsparcie, które jest całkowicie bezzwrotne i można tutaj uzyskać nawet około 40 tysięcy złotych. Jest to jednak rzadziej spotykane rozwiązanie w ramach dofinansowania unijnego. Najczęściej jest to przeznaczone dla osób bezrobotnych, które nie tak dawno straciły pracę.

Jeśli uda nam się skończyć szkolenie to następnie będziemy przygotowywać wniosek o dofinansowanie w ramach dotacji albo też pożyczki. Będzie trzeba tutaj przygotowywać między innymi biznesplan oraz dokumenty, które potwierdzą, że udało się nam rejestrować działalność gospodarczą. Taki wniosek musi zawierać między innymi informacje i dane o tym jaką działalność chcemy prowadzić. Wszystkie składane wnioski może oceniać komisja, która jest powoływana przez instytucje, która tego wsparcia udzielają. Takie działania decydują o tym czy dany wniosek zostanie przyjęty. Jeśli uzyskamy pozytywne rozpatrzenie wniosku to następnym krokiem będzie podpisanie umowy o dotację.

Kolejnym bardzo ważnym warunkiem będzie przygotowywanie zabezpieczenia, które ma stanowić gwarancję, że beneficjent będzie użytkował pieniądze zgodnie z tym co zawał w swoim biznesplanie. Jednocześnie nie będzie mógł zamknąć działalności przed terminem z umowy. Jeśli tak się zdarzy to niestety konieczne będzie zwrócenie środków. Z tego powodu należy mieć zabezpieczenie, by potem nie było problemów z rozliczeniem dotacji.