Przedsiębiorstwa średnie, małe i te w skali mikro

Wsparcie dla przedsiębiorstw to niejednokrotnie jedyna szansa, by mogły one w ogóle rozwinąć swoją działalność. Dotyczy to głównie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Najpopularniejszą formą wsparcia są dotacje, oraz zyskujące coraz szersze poparcie pozadotacyjne źródła – kredyty i pożyczki, udziela w konkurencyjnych cenach i z obniżonym oprocentowaniem.

W niektórych przypadkach można też sięgnąć po Fundusze Europejskie, także jako poręczenie dla spłaty kredytu zaciąganego w banku.

Kto ma szansę na wsparcie finansowe?

Istnieje kilka sektorów oraz celów, które mają szczególne szanse na uzyskanie wysokiego, materialnego wsparcia. Jest to między innymi rozwój początkowej działalności firmy, która wymaga na tym etapie sporych inwestycji – zakupu sprzętu, zatrudnienia ludzi. Chodzi głównie o pomoc w wybiciu się i znalezieniu swojego miejsca na rynku. Pożyczkę lub dotację można otrzymać także na rozwijanie:

1. Badań i innowacji

Źródłem finansowania w tym zakresie może być na przykład program Inteligentny Rozwój, zajmujący się wspieraniem infrastruktury badawczej. Warto również poszukać pomocy w lokalnych organizacjach. Na pieniądze szanse mają te przedsiębiorstwa, które zamierzają wdrażać nowsze technologie, odkrywać alternatywne sposoby działania.

Innowacyjne przedsiębiorstwa

2. Działań ekologicznych

Promowane są te niewielkie przedsiębiorstwa, które chcą montować nowe filtry, oczyszczalnie, korzystać z lepszych, biodegradowalnych materiałów, utworzyć na własny użytek elektrownię wiatrową, słoneczną, wodną, by wytworzyć własną energię. Warto wiedzieć, że w tym zakresie wsparcie może mieć postać instrumentów zwrotnych zamiast bezzwrotnych dotacji.

3. Informatyzacji przedsiębiorstwa

Ten punkt można również podłączyć pod wprowadzanie innowacji. To na przykład przeniesienie swojej działalności lub rozszerzenie jej o ofertę w internecie, połączenie się z partnerami siecią B2B, wdrożenie elektronicznych systemów zarządzania. W tym zakresie można liczyć na unijne pieniądze.

4. Działalności poza granicami kraju

Wreszcie początkujący przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc w zakresie wyjścia poza rynek krajowy. Nie jest łatwo uzyskać te środki – trzeba przedstawić dokładny plan, a następnie rozliczać się w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warto się jednak postarać, ponieważ takie dotacje znacznie ułatwiają start za granicą. Jeszcze przed wdrożeniem planów w życie warto dowiedzieć się, które instytucje na szczeblu lokalnym odbierają rozliczenia. Dzięki temu skorzystanie ze wsparcia będzie o wiele łatwiejsze i sprawniejsze.