4. międzynarodowe spotkanie dla EMC_pro - Bolonia

Czwarte spotkanie Projektu EMC odbyło się w dniach 5-6 maja w Bolonii we Włoszech, gdzie partnerzy projektu omówili szereg punktów i zagadnień, które znalazły się w porządku obrad. Omówiono aktualizację projektu oraz rewizję wszystkich działań i zadań podjętych do tego momentu. Omówiono m.in. kwestię rad doradczych we wszystkich krajach uczestniczących, system oceny CV uczestników, projekt certyfikatu końcowego i inne.

Ponadto, poruszono kwestię upowszechniania rezultatów i wszyscy partnerzy wnieśli swój wkład w dyskusję nad rozwojem i finalizacją strony internetowej projektu oraz wykorzystaniem wyników projektu poprzez potencjalną komercjalizację wyników przez każdego z partnerów.

Przeprowadzono również dokładną analizę procedury pilotażowej i testu on-line. Podniesiono również problemy, które zostały napotkane, takie jak trudności językowe i trudności w korzystaniu ze strony przez uczestników. Wszystkie te trudności zostały jednak pokonane i załatwione. Jeśli chodzi o test pilotażowy, wspomniano, że z 29 uczestników 62% otrzymało ocenę pozytywną i przejdzie do następnego etapu, którym jest prezentacja studium przypadku, która odbędzie się w maju 2008.

Na koniec należy wspomnieć, że kolejne i ostatnie spotkanie w ramach projektu EMC odbędzie się we wrześniu 2008 roku, zgodnie z ustaleniami poczynionymi podczas spotkania. Ostateczna data i miejsce spotkania nie zostały jeszcze sfinalizowane.

Zobacz zdjęcia ze spotkania