Unijne pieniądze na założenie firmy

Brak kapitału własnego jest najczęstszą barierą w rozpoczęciu działalności gospodarczej. W pokonaniu jej mogą pomóc fundusze europejskie. W ich ramach można liczyć na dofinansowanie działalności, dotacje oraz mikropożyczki. Kto może liczyć na pomoc?

Z każdym rokiem poszerza się wachlarz instrumentów finansowych stosowanych przez Unię Europejską w celu wspierania przedsiębiorczości, dzięki czemu coraz większa grupa różnych podmiotów kwalifikuje się do otrzymania pomocy. W chwili obecnej o wsparcie starać się mogą wszystkie osoby planujące rozpoczęcie działalności. Największe szanse na otrzymanie środków mają osoby zagrożone bezrobociem i znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Na szczególną uwagę mogą liczyć osoby przed 25 rokiem życia oraz te po 45 roku życia. Jeśli wniosek o dofinansowanie złoży osoba w takim wieku, traktowany on będzie priorytetowo. Trzeba jedynie pamiętać, że wsparcie nie obejmuje spółek kapitałowych.

Lista programów oferujących wsparcie jest dość długa, chociaż wiele z konkretnych działań ma charakter bardzo szczegółowy i jest rozwiązaniem dla wąskiej grupy osób. Najważniejsze dla ogółu przedsiębiorców są programy promowania przedsiębiorczości, zwłaszcza te skupiające się na promowaniu samozatrudnienia. Wskazać tu trzeba zwłaszcza na Program Kapitał Ludzki, który w działaniu 6.23 przewiduje wsparcie dla samozatrudnienia, a w działaniu 8.1.2 wsparcie dla programów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Podstawowym warunkiem otrzymania dofinansowania swojej działalności jest pełnoletniość. Poza tym nie wznosi się żadnych specyficznych barier. Programy przeznaczone są dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, lecz dopiero chcą ją podjąć, więc istnieje wymóg nie prowadzenia firmy przez okres 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Przed otrzymaniem środków trzeba ponadto ukończyć odpowiednie kursy z zakresu prowadzenia firmy, co podnosi prawdopodobieństwo sukcesu przedsięwzięcia. Kursy organizowane są przez te same podmioty, które pośredniczą w przekazywaniu środków unijnych, czyli na przykład urzędy wojewódzkie i specjalne punkty informacyjne funduszy europejskich.