Zalety kredytu technologicznego

Kredyt technologiczny cieszy się dużym zainteresowaniem wśród polskich firm. Nie powinno to jednak budzić zaskoczenia. Jednym z jego największych atutów jest to, że jest to jedyna dotacja na inwestycje, która nie zakłada limitu na koszty budowlane. Przedsiębiorcy powinni w jego kontekście zainteresować się w sposób szczególny datą 28 lipca.

Właśnie tego dnia dojdzie do kolejnego konkursu zorganizowanego w ramach działania „Kredyt na innowacje technologiczne” organizowanego dzięki Programowi Inteligentny Rozwój z perspektywy unijnej na lata 2014-2020. Tu warto wspomnieć o jeszcze jednym powodzie, dla którego możemy o nim mówić jako o rozwiązaniu innowacyjnym. Nie ulega wątpliwości, że jego plusem jest możliwość pozyskania dotacji w formie premii technologicznej. Małe i średnie przedsiębiorstwa z całej Polski będą mogły składać przygotowane przez siebie wnioski aż do 30 września. Oczywiście, nie jest wcale powiedziane, że każdy z nich doczeka się wsparcia finansowego, szanse na to nie będą jednak małe, jeśli wniosek będzie opisywał planowaną inwestycję technologiczną.

Co ciekawe, choć wspomniane inwestycje powinny być plonem własnych prac badawczo-rozwojowych przedsiębiorstwa, nic nie stoi też na przeszkodzie temu, aby nabyć takie prace w ramach projektu od innych firm. Wzmiankowana już premia technologiczna nie jest wcale rozwiązanie nieinteresującym. W pewnym uproszczeniu można mówić o niej jako o możliwości spłaty części kredytu udzielonego nam przez bank komercyjny. Oczywiście, firma, która ubiega się o kredyt technologiczny, powinna legitymować się środkami własnymi. Te powinny stanowić co najmniej 25 procent kosztów kwalifikowanych przyszłej inwestycji, w innym przypadku bowiem nie ma szans na pozytywne rozpatrzenie nawet bardzo interesującego wniosku.

Chcąc liczyć na wsparcie warto też pamiętać o tym, że do przewidzianej przez nas działalności powinno dojść na terenie Polski. Firmy muszą mieć też świadomość tego, że rozwiązanie jest tworzone z myślą o mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstwach i tylko takie mogą z niego korzystać. Ważny jest też sam cel wsparcia, powinny być to bowiem inwestycje odnoszące się do zakupu i wdrożenia nowej technologii oraz uruchomienia produktów nowych lub znacznie lepszych od dotychczasowych.