4 umiejętności ważne dla młodych przedsiębiorców

Można powiedzieć, że współczesny sektor biznesowy podlega ciągłym zmianom, staje się coraz bardziej złożony i wymagający. Jednocześnie konkurencja w biznesie jest nieunikniona i trudna, a przedsiębiorcy muszą się szybko dostosowywać i reagować na zmiany i ciągły rozwój.

Młody przedsiębiorca musi przede wszystkim posiadać rozwinięte umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, aby móc radzić sobie z trudnościami i przeszkodami, które może napotkać.

Co to są te umiejętności?

Zgodnie z pierwszymi wynikami europejskiego badania przeprowadzonego w ramach europejskiego programu "SPARKS - Strenghtening Entrepreneurial", niektóre z głównych umiejętności wyłaniających się z odpowiedzi respondentów to:

  1. Umiejętności zarządzania i przywództwa

Młodzi przedsiębiorcy uważają zarządzanie za bardzo ważną umiejętność. Mówiąc dokładniej, młodzi przedsiębiorcy powinni dziś umieć planować działania, które mają miejsce w ich organizacji, organizować, kierować, koordynować i motywować zasoby ludzkie swojego zespołu, dokładnie zarządzać swoim czasem, rozwijać ducha współpracy, przekazywać swoją wizję, inspirować i kontrolować wszystkie działania i czynności w swojej firmie.

  1. Tworzenie sieci kontaktów i umiejętności komunikacyjne

Komunikacja odgrywa istotną rolę dla przedsiębiorców, pomagając im wyrażać swoje pomysły w jasny i skuteczny sposób, przekonywać, wpływać, zachęcać, negocjować i rozwijać relacje interpersonalne z ludźmi zarówno w środowisku wewnętrznym, jak i zewnętrznym ich firmy.

  1. Planowanie biznesplanu i dostęp do finansowania

Zdaniem przedsiębiorców bardzo ważne jest, aby wiedzieć, jak opracować biznes plan, który w jasny i wyczerpujący sposób przedstawi cele i działania, jakie firma ma zamiar rozwijać. Jednocześnie młodzi przedsiębiorcy uważają, że dostęp do finansowania i dostępność środków finansowych są niezwykle ważnymi czynnikami pozwalającymi na utrzymanie trwałościich działalności.

  1. Umiejętności w zakresie marketingu cyfrowego

Młodzi przedsiębiorcy uważają, że umiejętności cyfrowe są kluczowym czynnikiem zwiększającym konkurencyjność, produktywność, innowacyjność i profesjonalizm. Uważa się, że wiedza na temat korzystania z narzędzi cyfrowych i technologii jest niezbędna dla przedsiębiorcy i dla rozwoju jego firmy.

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości uczestniczył w drugim spotkaniu, które odbyło się we Florencji w dniach 9-10 maja, wraz z innymi partnerami projektu z Turcji, Włoch i Portugalii, gdzie mieli okazję przedyskutować i rozwinąć dalsze perspektywy wynikające z powyższych wniosków.