Przedsiębiorstwo społeczne. Czy założenie takiego przedsiębiorstwa jest łatwe?

W dzisiejszych czasach wydaje się, że przedsiębiorczość społeczna jest nowym modelem biznesowym. Globalizacja, zmiany demograficzne, postęp technologiczny i kryzys finansowy postawiły przed współczesnymi społeczeństwami poważne wyzwania, utrudniając znalezienie pracy młodym ludziom, a zwłaszcza osobom z grupy NEET. W związku z tym można powiedzieć, że ważne jest, by coraz więcej osób wpadało na świetne pomysły, rozwiązując różne problemy i zagadnienia, a w szczególności, by ludzie dostarczali rozwiązań społecznych. Dzisiejszej młodzieży zależy zarówno na wywieraniu pozytywnego wpływu na świat, jak i na zarabianiu pieniędzy. Jednak pytanie brzmi

"Jak mogę założyć przedsiębiorstwo społeczne?".

Kroki, które muszą podjąć młodzi ludzie, są konkretne. Po pierwsze, ważne jest, aby przedsiębiorcy społeczni stworzyli biznesplan, który będzie dostosowany do potrzeb przedsiębiorstwa społecznego. Planowanie i wdrażanie biznesplanu odgrywa istotną rolę, ponieważ dostarcza on specjalnych wytycznych, jasno określa cele przedsiębiorstwa społecznego i definiuje jego działania. Ponadto przedsiębiorca społecz ny powinien rozważyć takie kwestie, jak strategia marketingowa, pozyskiwanie funduszy i wszystkie inne aspekty finansowania działalności, które należy wziąć pod uwagę.

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości uczestniczył w 2. spotkaniu w ramach projektu "So-VET - Przedsiębiorczość społeczna jako alternatywa dla młodych bezrobotnych", które odbyło się w Salonikach w dniach 25-26 maja, wraz z innymi partnerami projektu z FYROM, Turcji, Włoch, Szwecji i Wielkiej Brytanii, gdzie mieli okazję przedyskutować i opracować moduły programu nauczania dla młodych przedsiębiorców społecznych w oparciu o zasady ECVET. Celem projektu jest rozwiązanie problemu NEETs i bezrobocia wśród młodzieży poprzez rozwój przedsiębiorczości społecznej, dzięki czemu stanie się ona alternatywą dla bezrobotnej młodzieży. Głównym celem projektu jest zapewnienie bardziej efektywnych i skutecznych kursów na ten temat oraz zwiększenie udziału i aktywizacji młodzieży w zakresie przedsiębiorczości społecznej.