EQUALIZENT: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy

Organizacja ta wspiera osoby słabo słyszące lub niemówiące. Uczestnicy są zachęcani do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Innym głównym celem organizacji jest pomoc w kierowaniu rosnącym poziomem akceptacji (zwłaszcza wobec niepełnosprawności) w społeczeństwie.

Oferowane kursy są bardzo zróżnicowane - od języka migowego po inne dziedziny, takie jak informatyka, ekonomia itp. Ponadto organizowane są seminaria i warsztaty na temat zarządzania niepełnosprawnością oraz innych (innowacyjnych) produktów związanych z tym zagadnieniem.

Strona internetowa oferuje "webinaria", interaktywną aplikację do nauki języka migowego oraz sklep internetowy. Equalizent oferuje także materiały dydaktyczne do dwujęzycznych sesji nauczania oraz internetowe narzędzie analityczne do zarządzania niepełnosprawnością.

Strona internetowa: www.equalizent.com


Projekt Prometheus wychodzi naprzeciw potrzebie uwzględnienia tych wyzwań przez doradców zawodowych i osoby zajmujące się poradnictwem zawodowym, a także stara się pomóc w lepszym dostosowaniu procesu doradztwa do potrzeb i postaw nowego pokolenia cyfrowych tubylców poprzez udostępnienie platformy internetowej z możliwościami nawiązywania kontaktów i oferowanie repozytorium najlepszych praktyk oraz przewodników i zestawów narzędzi online dla doradców.

Książka 100+ Najlepsze Praktyki Oświecenia zawiera 100 najlepszych i innowacyjnych praktyk z zakresu doradztwa zawodowego i poradnictwa z 5 krajów europejskich: Grecji, Bułgarii, Włoch, Austrii i Wielkiej Brytanii. Jest to wirtualna biblioteka zawierająca informacje o najlepszych praktykach, opis praktyk, linki do ich autorów/właścicieli, przydatne informacje o adresowanych grupach docelowych i zastosowanym podejściu.

Celem e-Booka jest pomoc profesjonalistom z dziedziny doradztwa zawodowego i poradnictwa we wdrożeniu innowacyjnych praktyk, a tym samym zwiększeniu skuteczności w wykonywaniu swojego zawodu i pomaganiu klientom.