Krótkoterminowe wspólne szkolenie pracowników na Malcie

We wrześniu 2018 r. aktywność grupy RESTART miała miejsce na Malcie, gdzie dla pracowników podmiotów uczestniczących w projekcie RESTART 4.0 odbyła się specyficzna akcja szkoleniowa inspirowana przejściem w kierunku Przemysłu 4 .0. Partner maltański, MACDAC Engineering Consultancy Bureau (MECB), był gospodarzem tego interesującego wydarzenia, w którym wzięło udział 13 uczestników pochodzących z 6 różnych krajów partnerskich.

Sesjom, które obejmowały wykłady na różne tematy związane z przemysłem 4.0, towarzyszyły praktyczne demonstracje. Sesja otwierająca szkolenie została poprowadzona przez przedstawicieli Instytutu Rozwoju Przedsiębiorczości i dotyczyła wprowadzenia do Przemysłu 4.0 i jego związku z ICT. Sesja dostarczyła wielu informacji nie tylko o początkach i poprzednikachczwartej rewolucji przemysłowej, ale także o tym, jak wszystko zmieniło się w globalnym krajobrazie cyfrowym. Ta pierwsza sesja została bardzo dobrze przyjęta i wprowadziła wszystkich w temat, aby kontynuować pozostałe tematy.

Ogólnie rzecz biorąc, celem tego szkolenia było dostarczenie członkom personelu partnerskiego wiedzy na temat aplikacji ICT dostępnych do wykorzystania przez dostawców VET, przedsiębiorstwa przemysłowe i organizacje. Inne tematy, które zostały poruszone podczas sesji to: Computer Aided Design for Industrial Product Modelling, Digital Factory Planning & Augmented Reality czy e-commerce & business applications.

Szkolenie dało również uczestnikom możliwość wymiany pomysłów na temat metodologii, którą każdy z trenerów wykorzysta w lokalnym kontekście, aby przeprowadzić test RESTART Training Toolbox w nadchodzących miesiącach. Krótkoterminowe wspólne szkolenie personelu było bardzo wzbogacającym doświadczeniem, po którym uczestniczący trenerzy są wyposażeni w narzędzia, umiejętności i wiedzę do prowadzenia swoich programów szkoleniowych w każdym kraju partnerskim.

Pierwotnie zamieszczone na stronie internetowej projektu https://restart-project.eu/short-term-joint-staff-training/