I warsztaty regionalne w ramach projektu "Odkryj kompetencje, narzędzia dla Twojej przyszłości"

Pierwsze Warsztaty w ramach projektu Leonardo da Vinci: "Discovering Competencies - Tools for your future" zostały zmaterializowane w Atenach w dniach 20-21 marca 2011 r.

Warsztaty zostały zorganizowane przez Instytut Przedsiębiorczości i Uniwersytet Egejski, a przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich byli obecni.

W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele następujących organizacji: Association for Innovation Research and Consultancy z Niemiec (partner wiodący) Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości, Aegean University, Danish School of education oraz Folkuniversitetet ze Szwecji.

Głównym celem projektu jest poprawa kształcenia i szkolenia zawodowego oraz rozwój potencjału zawodowego młodych ludzi ze środowisk imigracyjnych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w Unii Europejskiej. Projekt ma również na celu wybór metod i wdrożenie procedur, które zostaną przeniesione z Danii, Szwecji, Niemiec i Grecji do innych krajów europejskich.

Podczas warsztatów partnerzy przedstawili zestaw narzędzi projektowych oraz plan szkoleń. Ponadto, plan upowszechniania został oceniony, a partnerzy ustalili i zaplanowali kolejne spotkania. Na warsztatach obecni byli przedstawiciele Krajowego Centrum Akredytacji Struktur Kształcenia Zawodowego oraz Organizacji Zatrudniającej Siły Robocze, którzy aktywnie uczestniczyli i wyrazili zainteresowanie przyjęciem zestawu narzędzi projektu.

Zestaw narzędzi stanowiły metody oceny kompetencji osobistych oraz ich narzędzia.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej programu: http://www.discovering-competencies.eu/.

Materiały z warsztatów:

  • Agenda
  • Prezentacja
  • Protokół

Zdjęcia: